Selecteer een pagina

Het levenstestament: Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet kunt?

Steeds meer mensen benoemen een levensexecuteur. Die komt op voor uw belangen als u daar zelf niet goed meer toe in staat bent.

Wie regelt uw bankzaken als u dat door ouderdom, ziekte of een ongeval zelf (tijdelijk) niet meer kunt? Wie doet de boodschappen als u een zware chemokuur moet ondergaan of uw heup heeft gebroken? Wie weet wat uw wensen zijn? Kortom, wie behartigt dan uw belangen?

Het zijn vragen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij stil staat. Maar stel dat, hoe zou het dan gaan? En worden de zaken dan geregeld zoals u dat wilt?

Om uw welzijn en (financiële) belangen zo veel mogelijk te waarborgen, kunt u een levenstestament laten opmaken bij een notaris. U benoemt daarin een levensexecuteur, iemand in wie u vertrouwen heeft, die deze taak op zich wil nemen en die uw wensen kent.

De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid namens u te handelen als u dat zelf (tijdelijk) niet goed kunt. U kunt met uw levensexecuteur afspraken maken over financiële zaken, uw verzorging en medische zaken. Het is ook mogelijk meerdere levensexecuteurs te benoemen, bijvoorbeeld iemand die opkomt voor uw privébelangen en iemand die uw zakelijke belangen behartigt. U kunt zelfs voor verschillende omstandigheden andere wensen formuleren.

Geen rechter nodig

Het aantal mensen dat een levensexecuteur aanstelt, stijgt snel. Er komen maandelijks enkele duizenden bij. Niet alleen ouderen moeten overwegen een levenstestament te laten maken en een levensexecuteur te benoemen. Ook jonge mensen kunnen door ziekte of een ongeval (tijdelijk) afhankelijk worden van anderen.

Zeker voor ondernemers is een levenstestament van goot belang. Als u geen levenstestament heeft opgemaakt, kan het in bepaalde situaties nodig zijn dat een rechter een bewindvoerder of curator aanwijst. Misschien iemand die uw persoonlijke voorkeur niet heeft. Bovendien kan de gang naar de rechtbank in zo’n situatie als zeer belastend worden ervaren.

Trouwens, dat uw partner altijd uw belangen kan behartigen, is een misverstand. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is er bij de afhandeling van bepaalde zaken een handtekening van beide partners nodig. Zonder levenstestament komt daar dan een rechter aan te pas.

Professionele (levens)executeur

Mocht u voor de benoeming van een levensexecuteur geen beroep willen of kunnen doen op familieleden, vrienden of kennissen, bijvoorbeeld omdat u hen er niet mee wilt belasten of omdat er sprake is van een ingewikkeld vermogen, dan is het mogelijk een professionele levensexecuteur in te schakelen. NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs èn levensexecuteurs) weet uit ervaring dat met een goede levensexecuteur heel wat problemen kunnen worden voorkomen. Voor u en uw naasten kan het een hele geruststelling zijn als alles vooraf goed is geregeld.

bron: voornuenlater.nl
www.novex-executeur.nl