Selecteer een pagina

Inhoud van de map

De Nabestaandenmap bestaat uit verschillende hoofdstukken. Niet alle onderwerpen en invulbladen zijn voor iedereen van toepassing. U kunt de map passend maken door alleen de onderwerpen in te vullen die bij uw huidige situatie past.

 

De Nabestaandenmap bestaat o.a. uit de volgende onderwerpen:

• Persoonlijke en familiegegevens
• Adressenlijsten (kinderen, familie, vrienden en zakelijk)
• Dienstverlenende contacten
• Verzekeringen
• Vindplaats belangrijke zaken
• Uitvaartwensen (keuze begraven of cremeren, locatie, muziek, etc.)
• Verschillende wilsverklaringen (Euthanasie, behandelverbod, niet-reanimeren etc.)
• Overzicht abonnementen en lidmaatschappen
• Testament en/of (donor)codicil
• Financiën (inkomsten, pensioen en pensioenaanvullingen)
• Banken
• Voertuigen (auto, motor, scooter etc.)
• Woning
• Inboedel
• Verplichtingen / zorg voor derden
• (Huis)dieren
• Inloggegevens (computer, social media etc.)
• Overige informatie voor u en uw toekomstige nabestaanden.s

Tenslotte is de Nabestaandenmap ook de uitgelezen plek om andere belangrijke documenten zoals bijvoorbeeld uw testament te bewaren.