Selecteer een pagina

Inhoud van de map

De Nabestaandenmap bestaat uit verschillende hoofdstukken. Niet alle onderwerpen en invulbladen zijn voor iedereen van toepassing. U kunt de map passend maken door alleen de onderwerpen in te vullen die bij uw huidige situatie past. De Nabestaandenmap bestaat o.a. uit de volgende onderwerpen:
 • Persoonlijke en familiegegevens
 • Adressenlijsten (kinderen, familie, vrienden en zakelijk)
 • Dienstverlenende contacten
 • Verzekeringen
 • Vindplaats belangrijke zaken
 • Uitvaartwensen (keuze begraven of cremeren, locatie, muziek, etc.)
 • Verschillende wilsverklaringen (Euthanasie, behandelverbod, niet-reanimeren etc.)
 • Overzicht abonnementen en lidmaatschappen
 • Testament en/of (donor)codicil
 • Financiën (inkomsten, pensioen en pensioenaanvullingen)
 • Banken
 • Voertuigen (auto, motor, scooter etc.)
 • Woning
 • Inboedel
 • Verplichtingen / zorg voor derden
 • (Huis)dieren
 • Inloggegevens (computer, social media etc.)
 • Overige informatie voor u en uw toekomstige nabestaanden.
Tenslotte is de Nabestaandenmap ook de uitgelezen plek om andere belangrijke documenten zoals bijvoorbeeld uw testament te bewaren.