Selecteer een pagina

Euthanasie is een verzoek van de patiënt aan de arts. Dit verzoek mag volgens de wet gehonoreerd worden als aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. Een arts is nooit verplicht een verzoek tot euthanasie te honoreren. Van belang is dat de arts tot de overtuiging is gekomen dat de patiënt bij zijn volle bewustzijn tot deze keuze is gekomen en de inschatting dat aan de overige criteria voldaan is. Een goed onderbouwde verklaring kan daarbij helpen, zeker ook in geval van dementie.

Zorgvuldigheidseisen euthanasiewet

In de euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn alleen legaal als is voldaan aan alle 6 zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet:

1. De arts is ervan overtuigd dat het verzoek van de patiënt om euthanasie vrijwillig en weloverwogen was.
2. Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.
3. De arts heeft de patiënt geïnformeerd over zijn situatie en zijn vooruitzichten.
4. De arts en de patiënt zijn tot de conclusie gekomen dat er geen redelijke andere oplossing was.
5. De arts heeft ten minste 1 andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien. Deze arts heeft schriftelijk zijn oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen.
6. De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd.

Voorkom een lijdensweg

De redenen waarom mensen euthanasie willen lopen uiteen. Meestal zijn ze bang voor een lijdensweg met pijn en ontluistering en willen ze dat voorkomen. Vaak hebben ze van nabij meegemaakt dat iemand op een nare manier is overleden.

“Mijn oudste zuster had kanker en heeft vreselijk geleden voor ze stierf. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt en daarna een euthanasieverklaring getekend. Ik wil die lijdensweg absoluut niet. Nu ik zelf longkanker heb wil ik dat de dokter mijn leven beëindigd voor ik er zo erg aan toe ben als mijn zuster.”

Als u denkt over euthanasie, is het goed om daar op tijd en regelmatig met uw huisarts over te praten. Euthanasie is voor artsen een moeilijk iets en ze moeten zelf ook toegroeien naar de beslissing om het te doen. U zult aan uw arts moeten duidelijk maken waarom u euthanasie wilt en waarom volgens u andere manieren van hulp, zoals pijnbestrijding, niet voldoende zijn.
U kunt ook een euthanasieverklaring invullen, waarin u aangeeft in welke situaties u euthanasie wilt.
Dit kan belangrijk zijn voor situaties waarin u niet meer in staat bent om uw mening kenbaar te maken ofwel wilsonbekwaam bent geworden. U kunt iemand aanwijzen (machtigen) om uw belangen te behartigen als u dat niet meer kunt en dit schriftelijk vastleggen.

Er zijn ook verklaringen waarin u kunt aangeven dat u in bepaalde situaties niet wilt dat uw leven wordt verlengd. Dus dat er geen medische handelingen worden verricht, zoals beademen, reanimeren, het behandelen van aandoeningen waaraan u rustig kunt overlijden (bijvoorbeeld een longontsteking) en het geven van kunstmatige voeding of vocht. Net als bij euthanasie is het goed om daarover met de huisarts te praten. Hierbij is het echter ook van groot belang om dit in het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, en zeker als u wordt opgenomen, kenbaar te maken.

De Nabestaandenmap bevat een gratis euthanasieverklaring, maar ook andere gratis wilsverklaring formulieren.