Selecteer een pagina

Veel mensen denken dat hun wensen rondom overlijden geregeld en vastgelegd moet worden bij de notaris. Dat is niet zo! Veel zaken kunt u zelf thuis vastleggen, zonder dure notariskosten. U bespaart hiermee doorgaans €400,-. Met de nabestaandenmap kunt u uw erfenis en nalatenschap geheel zonder notaris regelen.

Een codicil

Een codicil is een geheel eigenhandig geschreven stuk waarin u bepaalde spullen toewijst aan bepaalde personen. Juridisch gezien maakt u een ‘legaat’. Een codicil moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, anders is het niet geldig:
1. het stuk moet geheel eigenhandig geschreven zijn (dus niet getypt);
2. het stuk moet gedateerd zijn op datum ondertekening;
3. het stuk moet ondertekend zijn (handtekening dus);
4. het voorwerp dat u toewijst aan iemand moet duidelijk omschreven zijn.

Wat dus niet geldig is een geprint stuk waar alleen een handtekening met de pen ondergezet wordt. Het stuk moet helemaal met de hand geschreven zijn.

Wat kunt u regelen in een codicil?

Volgens artikel 4:97 Burgerlijk Wetboek mag u een bepaald aantal voorwerpen toewijzen in een codicil. Dit kunnen en mogen alleen voorwerpen zijn, namelijk:

• Kleren, lijfstoebehoren en lijfsieraden;
• Inboedel behorende zaken en boeken.

De TV, de klerenkast of de antieke klok is dus geen probleem. Maar een geldbedrag of een aandelenportefeuille zijn niet mogelijk. Ook kun je geen erfgenamen aanwijzen in een codicil. Daarvoor zult u een testament bij de notaris moeten maken.

Rechtsgeldigheid codicil?

Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament. Als jij opschrijft dat je sieraden naar de buurvrouw gaan, dan moet uw dochter (die formeel erfgenaam is) die sieraden afstaan aan de buurvrouw.

Vertel over uw codicil

Vertel uw erfgenamen en de begunstigden dat u een codicil hebt gemaakt en vertel ook waar u het bewaart. Maak eventueel kopieën van het codicil en geef deze aan de erfgenamen en de begunstigden. Heeft u ook een testament? Vraag de notaris of hij het codicil bij het testament wil bewaren.

U heeft al een testament?

Een codicil vormt een mooi document om enkele specifieke wensen vast te leggen, als aanvulling op uw testament. U kunt bijvoorbeeld enkele voorwerpen toewijzen aan niet-erfgenamen. Mocht u later van mening veranderen, dan kun je eenvoudig uw oude codicil vervangen. Mocht u toch uw wensen over uw nalatenschap vast willen leggen in uw reeds opgestelde testament, houd dan rekening met notariskosten voor aanvullingen of wijzigingen.