Selecteer een pagina

Veel gestelde vragen (FAQ)

Geldt een euthanasieverklaring bij een beginnende dementie?

Euthanasie is mogelijk bij een beginnende dementie; belangrijk is dat u in deze situatie nog zelf uw verzoek kunt toelichten. U kunt uw arts dan uitleggen, dat het feit dat u dement wordt voor u een ondraaglijk lijden met zich mee brengt. Ondraaglijk lijden is namelijk naast de uitzichtloosheid van het lijden een belangrijke wettelijk voorwaarden voor euthanasie. Indien u te lang wacht en u uw verzoek niet meer kunt toelichten, dan is euthanasie (meestal) niet meer goed mogelijk; een behandelverbod geldt dan nog wel. Een nadere uitleg hierover kunt u lezen in het artikel ‘dode letter in de euthanasie wet’.

Heb ik een notaris nodig om een verklaring op te stellen ?

Nee, een zelf opgestelde verklaring of een mededeling aan uw arts gelden net zo goed.

Hoe lang is een behandelverbod geldig?

In principe onbeperkt. Maar de “kracht” van het behandelverbod neemt toe, als u deze periodiek,  bijvoorbeeld om de paar jaar, opnieuw ondertekent en dateert. Daarbij moet u, indien uw wensen veranderen, uw verklaring herzien of aanvullen.

 

Hoe weet ik dat mijn gegevens vertrouwelijk worden behandeld?

Nabestaandenmap.nl heeft de gegevensverwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en moet zich houden aan de door hen gestelde regels.

Is de Nabestaandenmap een juridisch document?

Nee, de Nabestaandenmap© heeft geen juridische waarde. Het is een praktisch document voor uw toekomstige nabestaanden. Een codicil en testament zijn wel rechtsgeldig. U kunt deze in de map bewaren. Let u er wel op dat een codicil handgeschreven, voorzien van een datum en uw handtekening moet zijn om rechtsgeldig te zijn.

Kan ik aan een notariële akte meer rechten ontlenen dan aan een zelf opgestelde wilsverklaring?

Nee, ondanks de juridische terminologie, biedt een notariële akte geen enkele meerwaarde ten opzichte van andere wilsverklaringen. U kunt zich de kosten voor het opstellen van een dergelijk akte dus beter besparen. U bespaart u hiermee gemiddeld €400,- (+ eventuele aanpassingen).

Moet mijn huisarts het behandelverbod tekenen?

Nee, dat is niet nodig. Het wordt wel aangeraden een kopie aan uw huisarts en een kopie aan uw gevolmachtigde te overhandigen.

Nu heb ik mijn Nabestaandenmap ingevuld, maar ben ik verhuisd en kloppen mijn gegevens niet meer. Wat moet ik doen?

Het is van groot belang om de Nabestaandenmap actueel te houden. Nabestaanden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens die in de map staan. De Standaard-map kunt u handmatig aanpassen. Bij de Maatwerk- Nabestaandenmap kunt u de papieren uitdraai zelf wijzigen en eens in de 1 of 2 jaar wordt u gevraagd of er nog wijzigingen zijn. Deze worden dan verwerkt waarna u een nieuwe versie ontvangt. De digitale Maatwerk- Nabestaandenmap kunt u zelf eenvoudig bijwerken.

Wat doe ik met mijn ingevulde behandelverbod of euthanasieverklaring?

U kunt deze overhandigen aan uw huisarts. Uiteraard is het goed deze dan ook met uw huisarts te bespreken. Daarnaast kunt u een kopie bewaren, bijvoorbeeld bij andere belangrijke papieren zoals uw paspoort of trouwboekje. Tot slot is het goed een exemplaar aan uw gevolmachtigde te geven.

Wat is een behandelverbod?

In een behandelverbod geeft u aan welke medische behandelingen u in een bepaalde situatie niet meer wilt ondergaan. Aangezien een arts voor elke behandeling toestemming aan u of aan uw wettelijk vertegenwoordiger moet vragen, kan een arts een behandelverbod in principe niet negeren. Uw arts moet uw wensen dus volgen, ook als u wilsbekwaam bent. Alleen bij zeer zwaarwegende redenen zou een arts van uw behandelverbod mogen afwijken.

Wat is een wilsverklaring?

In een wilsverklaring kunt u uw wensen vastleggen, ten aanzien van behandelingen die u wel of niet meer wilt ondergaan. Het gaat hier in het algemeen om wensen ten aanzien van medische beslissingen met betrekking tot het levenseinde. Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen, bijvoorbeeld;
– een niet reanimeerverklaring
– een euthanasieverklaring
– een behandelverbod
– een levenstestament of levenswensverklaring.

Wat is het verschil tussen een behandelverbod en een euthanasieverklaring?

In een behandelverbod verbiedt u een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld reanimatie; bij euthanasieverklaring vraagt u daarentegen om een behandeling vraagt, namelijk het uitvoeren van euthanasie door toediening van een dodelijke injectie. Omdat u met een euthanasieverklaring uw arts vraagt actief iets te doen, is deze verklaring in tegen stelling tot het behandelverbod nooit bindend voor de arts. Uw arts is dus nooit verplicht euthanasie uit te voeren.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/is-euthanasie-toegestaan.html

Wat is het verschil tussen een testament en de Nabestaandemap?

Een testament is een document waarin iemand binnen de mogelijkheden van de wet bepaalt hoe zijn of haar nalatenschap zal worden verdeeld, wie de executeur zal zijn en wat diensbevoegdheden zullen zijn. De Nabestaandenmap daarentegen is een registratie van allerlei praktische en administratieve zaken.