Selecteer een pagina

In een wilsverklaring kunt u uw wensen vastleggen, ten aanzien van behandelingen die u wel of niet meer wilt ondergaan. Het gaat hier in het algemeen om wensen ten aanzien van medische beslissingen met betrekking tot het levenseinde. Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen, bijvoorbeeld;
– een niet reanimeerverklaring
– een euthanasieverklaring
– een behandelverbod
– een levenstestament of levenswensverklaring.