Selecteer een pagina

In een behandelverbod geeft u aan welke medische behandelingen u in een bepaalde situatie niet meer wilt ondergaan. Aangezien een arts voor elke behandeling toestemming aan u of aan uw wettelijk vertegenwoordiger moet vragen, kan een arts een behandelverbod in principe niet negeren. Uw arts moet uw wensen dus volgen, ook als u wilsbekwaam bent. Alleen bij zeer zwaarwegende redenen zou een arts van uw behandelverbod mogen afwijken.