Selecteer een pagina

U kunt deze overhandigen aan uw huisarts. Uiteraard is het goed deze dan ook met uw huisarts te bespreken. Daarnaast kunt u een kopie bewaren, bijvoorbeeld bij andere belangrijke papieren zoals uw paspoort of trouwboekje. Tot slot is het goed een exemplaar aan uw gevolmachtigde te geven.