Blogs Archieven - NabestaandenMap.nl
Het levenstestament: Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet kunt?

Het levenstestament: Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet kunt?

Het levenstestament: Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet kunt? Steeds meer mensen benoemen een levensexecuteur. Die komt op voor uw belangen als u daar zelf niet goed meer toe in staat bent. Wie regelt uw bankzaken als u dat door ouderdom, ziekte of een ongeval zelf (tijdelijk) niet meer kunt? Wie doet de boodschappen als u een zware chemokuur moet ondergaan of uw heup heeft gebroken? Wie weet wat uw wensen zijn? Kortom, wie behartigt dan uw belangen? Het zijn vragen waar u waarschijnlijk niet dagelijks bij stil staat. Maar stel dat, hoe zou het dan gaan? En worden de zaken dan geregeld zoals u dat wilt? Om uw welzijn en (financiële) belangen zo veel mogelijk te waarborgen, kunt u een levenstestament laten opmaken bij een notaris. U benoemt daarin een levensexecuteur, iemand in wie u vertrouwen heeft, die deze taak op zich wil nemen en die uw wensen kent. De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid namens u te handelen als u dat zelf (tijdelijk) niet goed kunt. U kunt met uw levensexecuteur afspraken maken over financiële zaken, uw verzorging en medische zaken. Het is ook mogelijk meerdere levensexecuteurs te benoemen, bijvoorbeeld iemand die opkomt voor uw privébelangen en iemand die uw zakelijke belangen behartigt. U kunt zelfs voor verschillende omstandigheden andere wensen formuleren. Geen rechter nodig Het aantal mensen dat een levensexecuteur aanstelt, stijgt snel. Er komen maandelijks enkele duizenden bij. Niet alleen ouderen moeten overwegen een levenstestament te laten maken en een levensexecuteur te benoemen. Ook jonge mensen kunnen door ziekte of een ongeval (tijdelijk) afhankelijk worden van anderen. Zeker voor ondernemers is een...
Facebook grootste digitale begraafplaats

Facebook grootste digitale begraafplaats

De sociale netwerksite Facebook is aan het uitgroeien tot de grootste digitale begraafplaats ter wereld. Tegen 2098 kunnen er immers meer dode ‘gebruikers’ zijn dan levende, zo heeft het Britse SkyNews op gezag van wetenschappelijk onderzoek gemeld. De Amerikaanse onderzoeker Hachem Sadikki van de universiteit van Massachusetts, stelde vast dat er momenteel wereldwijd ongeveer 1,5 miljard gebruikers van Facebook zijn. In 2010 overleden er zowat 385.000 gebruikers van Facebook. In de loop van 2016 zou dat naar verwachting oplopen tot tegen het miljoen. Conclusie: tegen 2098 zullen er meer dode dan levende gebruikers zijn, aldus Saddiki. Facebook verwijderen na overlijden Vrijwel de enige manier om een profiel te verwijderen is immers dat iemand inlogt met het paswoord van de overleden dierbare en dat profiel dan schrapt. In de praktijk kunnen de veel nabestaanden dit niet doen, omdat de meesten hun paswoord niet met familieleden, partners of andere mensen hebben gedeeld of op de hoogte gesteld. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te verwijderen. Schrijf uw wachtwoord op en deel met een vertrouwenspersoon Voor het te laat is en schrijf uw paswoorden voor online profielen op in de Nabestaandenmap. Zo krijgen nabestaanden bij uw overlijden de paswoorden van uw digitale profielen en kunnen ze die op uw aanwijzing verwijderen, een status aanpassen of zelfs een bericht voor uw achterlaten. Aan u de keuze… Als u niets onderneemt, blijft uw profiel actief. Uw nabestaanden kunnen wellicht in een moeilijke periode geconfronteerd worden door bijvoorbeeld een verjaardag melding of zelfs een bericht van een oude bekende....
7 Praktische tips voor een “schenking” aan een goed doel

7 Praktische tips voor een “schenking” aan een goed doel

1. BEPAAL HET GEWENSTE DOEL Dat we hier enkelvoud (hét doel) gebruiken, is niet helemaal toevallig. Mensen die bij leven nog geld gaven aan verschillende ideële organisaties, maken voor hun ‘toegift’ via het testament vaak de keuze voor één specifiek goed doel. Je kunt het maar een keer doen, dus je denkt er goed over na, zo blijkt uit de praktijk. Dus de Dierenbescherming, omdat die ook zorgt voor de opvang van uw drie katten en de schildpad na uw overlijden; de Hartstichting, omdat u hoopt dat anderen qua gezondheid bespaard blijft wat u zelf hebt meegemaakt; KWF Kankerbestrijding, omdat … vul maar in. Bij het maken van een keuze is de website van Voor nu en later (www.sduvoornuen later.nl) wellicht behulpzaam. Hier is De Geefwijzer te vinden, waarop ruim 7.000 goede doelen zich presenteren. Het is een initiatief van het Kenniscentrum Filantropie. Aan de hand van scores kunt u hier vaststellen hoe transparant een doel is, hoe professioneel de organisatie in elkaar zit en wat voor activiteiten ze onderneemt. U kunt ook eenvoudig nagaan welke goede doelen zich met een bepaald thema bezighouden. 2. KIES EEN ERKENDE ORGANISATIE Van belang is na te gaan of een goed doel de status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen in dat geval komt het volledige bedrag van wat u wilt nalaten ook echt bij het goede doel terecht, zonder dat de fiscus meeprofiteert. (zie ook het artikel op pagina 12, dat volledig is gewijd aan de fiscale aspecten van schenken en nalaten aan goede doelen). Heeft de Belastingdienst een goed doel niet erkend, dan valt het voor de erfbelasting...
Het nut van een euthanasieverklaring

Het nut van een euthanasieverklaring

Euthanasie is een verzoek van de patiënt aan de arts. Dit verzoek mag volgens de wet gehonoreerd worden als aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. Een arts is nooit verplicht een verzoek tot euthanasie te honoreren. Van belang is dat de arts tot de overtuiging is gekomen dat de patiënt bij zijn volle bewustzijn tot deze keuze is gekomen en de inschatting dat aan de overige criteria voldaan is. Een goed onderbouwde verklaring kan daarbij helpen, zeker ook in geval van dementie. Zorgvuldigheidseisen euthanasiewet In de euthanasiewet staat dat een arts mag meewerken aan levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel de zorgvuldigheidseisen uit de wet naleven. De wet beschrijft ook hoe de handelingen van de arts gemeld en beoordeeld moeten worden. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn alleen legaal als is voldaan aan alle 6 zorgvuldigheidseisen in de euthanasiewet: 1. De arts is ervan overtuigd dat het verzoek van de patiënt om euthanasie vrijwillig en weloverwogen was. 2. Er is sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. 3. De arts heeft de patiënt geïnformeerd over zijn situatie en zijn vooruitzichten. 4. De arts en de patiënt zijn tot de conclusie gekomen dat er geen redelijke andere oplossing was. 5. De arts heeft ten minste 1 andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, die de patiënt heeft gezien. Deze arts heeft schriftelijk zijn oordeel gegeven over de situatie, op basis van de zorgvuldigheidseisen. 6. De arts heeft de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding medisch zorgvuldig uitgevoerd. Voorkom een lijdensweg De redenen waarom mensen euthanasie willen lopen uiteen. Meestal zijn ze bang voor een lijdensweg met pijn en ontluistering en...
Zelf de regie houden, dat wilt u toch ook?

Zelf de regie houden, dat wilt u toch ook?

Zes dingen die u zeker moet weten! 1: Niets spreekt vanzelf Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De postbode belt aan om een aangetekende brief te bezorgen terwijl u onder douche staat en niet persoonlijk kunt tekenen voor ontvangst. Gelukkig is uw partner in de buurt om bij te springen. Foutje! Overdreven officieel, maar toch: uw partner mág helemaal niet tekenen. Dat mag alleen als hij of zij van u een zogeheten volmacht heeft gekregen – zeg maar de schriftelijke bevoegdheid om namens u te handelen. Daar hebt u natuurlijk helemaal niet aan gedacht. Zo is de praktijk: vaak ontbreekt zo een volmacht. Een moment om even na te denken. Nu staat u onder de douche, morgen is er misschien iets anders. Het is niet te hopen, maar misschien bent u dan wel voor langere tijd uitgeschakeld. Het overkwam een bekende Nederlanders als Marco Borsato. Hij werd begin 2014 getroffen door een beroerte. Even “niet meer in charge”. Het overkwam ook tv-producent Reinout Oerlemans. Hij kreeg een hartaanval. Beiden aren enige tijd uit de roulatie, terwijl hun leven – zakelijk en privé – gewoon doorging. Misschien hadden ze wel een ‘levenstestament’. Er zijn enkele tienduizenden van zulke levenstestamenten. In een levenstestament kunt u van alles regelen, precies volgens uw eigen wensen. Het verschil tussen een “gewoon” testament en een levenstestament is dat het eerste pas in werking treedt als u bent overlijden, terwijl het levenstestament al tijdens uw leven hulp kan bieden (zoals in het voorbeeld van Marco Borsato en Arnoud Oerleman s). Volgens professionals is het levenstestament ‘een praktisch en pragmatisch document waarin iemand wensen en instructies door geeft...