Blogs - NabestaandenMap.nl

Blog

 • Leventestament, executeur

  Het levenstestament: Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet kunt?

  Steeds meer mensen benoemen een levensexecuteur. Die komt op voor uw belangen als u daar zelf niet goed meer toe in staat bent.

  LEES MEER
 • Facebook grootste digitale begraafplaats

  De sociale netwerksite Facebook is aan het uitgroeien tot de grootste digitale begraafplaats ter wereld. Tegen 2098 kunnen er immers meer dode ‘gebruikers’ zijn dan levende, zo heeft het Britse SkyNews op gezag van wetenschappelijk onderzoek gemeld.

  LEES MEER
 • Nalatenschap, levenstestament nadelen

  7 Praktische tips voor een “schenking” aan een goed doel

  1. BEPAAL HET GEWENSTE DOEL Dat we hier enkelvoud (hét doel) gebruiken, is niet helemaal toevallig. Mensen die bij leven nog geld gaven aan verschillende ideële organisaties, maken voor hun ‘toegift’ via het testament vaak de keuze voor één specifiek goed doel. Je kunt het maar een keer doen, dus je denkt er goed over […]

  LEES MEER
 • Het nut van een euthanasieverklaring

  Euthanasie is een verzoek van de patiënt aan de arts. Dit verzoek mag volgens de wet gehonoreerd worden als aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. Een arts is nooit verplicht een verzoek tot euthanasie te honoreren. Van belang is dat de arts tot de overtuiging is gekomen dat de patiënt bij zijn volle bewustzijn tot deze […]

  LEES MEER
 • Zelf regie houden

  Zelf de regie houden, dat wilt u toch ook?

  Natuurlijk! U bepaalt zelf welke zorg u krijgt als u ouder wordt. Hoe het verder gaat met uw geld, met schenkingen aan kinderen of goede doelen. Maar wat gebeurt er als u tijdelijk of blijvend uitgeschakeld bent?

  LEES MEER
 • Zo regelt u de nalatenschap zonder notaris

  Veel mensen denken dat hun wensen rondom overlijden geregeld en vastgelegd moet worden bij de notaris. Dat is niet zo! Veel zaken kunt u zelf thuis vastleggen, zonder dure notariskosten. U bespaart hiermee doorgaans €400,-. Met de nabestaandenmap kunt u uw erfenis en nalatenschap geheel zonder notaris regelen.

  LEES MEER
 • Ruzie over erfenis? Herken de oorzaak!

  De periode na het overlijden van een dierbare kan de nabestaanden dichter tot elkaar brengen. Maar soms ontstaan juist gemakkelijk conflicten of wordt oud zeer opgerakeld. De nabestaanden moet verder zonder de ander. Het kan een periode van rouw zijn, van verdriet. Soms is er sprake van opluchting of andere gevoelens. Meestal is er tijd en rust nodig om te wennen aan de nieuwe ontstane situatie. Maar tegelijkertijd moet de nalatenschap worden afgewikkeld.

  LEES MEER
 • Euthanasie bij dementie: wacht niet tot het te laat is

  Veel artsen waarschuwen hun dementerende patiënten met een euthanasiewens. ”Wacht niet tot het te laat is”, wordt dan gezegd. De patiënt moet een moment bepalen waarop het lijden ondraaglijk is geworden én waarop hij nog bewust kan aangeven dat hij wil sterven. Dat plaatst patiënten voor een zwaar dilemma. Een echtgenoot verwoordde het treffend: “Toen […]

  LEES MEER
 • 52% van de Nederlanders hebben uitvaartwensen

  Het is niet iets waar men graag over nadenkt: de eigen uitvaart. Toch heeft de helft van de Nederlanders (52%) wel wensen voor zijn of haar afscheid, maar spreekt deze niet uit of legt deze niet vast. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie DELA.

  LEES MEER
 • Hoe regelt u uw nalatenschap?

  Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit.

  LEES MEER